Επικοινωνία

ΑΝΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 197, 14564 Κηφισιά
Τηλέφωνο: 215 5154545
Δραστηριότητα: Εκμετάλλευση Ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων.
Α.Φ.Μ.: 094114170
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών